Baby Jesus

(fetured jj baby of the month, december)

Birthday sa December 25 ni baby Jesus.

Para sa mga di nakakakilala, panganay siyang anak ni Jose at Maria. Hindi pa man pinapanganak si baby Jesus, marami ng tao ang naghihintay ng kanyang pagdating. Maraming tao ang nagdiwang ng siya'y ipinanganak. At kahit baby pa siya ngayon, marami na ang nagsasabing maraming tao siyang matutulungan, maraming tao ang mababago niya ang buhay para sa kabutihan.

Mabait naman kasi ang kanyang mga magulang, maka-Diyos kasi.

Marami sigurong taga Jalajala ang di nakakakilalasa pamilyang ito. Well, hindi pa huli ang lahat.


Merry Christmas everybody...